Photos of 2015 Faxon Law Group Fairfield Half Marathon

Gosa Girma Tefera of Ethiopia takes the 2015 Faxon Law Group Fairfield Half Marathon in 1:04.05